Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Απευθύνομαι κυρίως στην Αστική Ευθύνη ανέγερσης οικοδομής ή την κατεδάφιση, μεγάλα ιδιωτικά έργα και κατά παντός κινδύνου κατασκευαστή.