Ασφάλεια Οικογένειας (Κεφάλαια Θανάτου)

Συμβόλαια που μας εξασφαλίζουν τα αγαθά της οικογενείας μας σε περίπτωση αιφνίδιου γεγονότος. Σχεδιάζουμε μαζί πως να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους που θα μας βγάλουν αιφνιδίως εκτός του προγραμματισμού μας. Μια πράξη ευθύνης απέναντι σε αυτούς που αγαπάμε.