Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Ασχολούμαι με τον κλάδο αυτόν κυρίως για τους Πολιτικούς Μηχανικού, Αρχιτέκτονες, Ιατρούς, Λογιστές που διατρέχουν κινδύνους από οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη κάνουν κατά την διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματος τους.